Mokymai ir ugdymas

Metodikos

 
Tyrimų, mokymų, konsultacijų metu yra naudojamos įvairios, pripažintos metodikos, kurios leidžia tiksliau identifikuoti problemines situacijas, įvertinti darbuotojų elgsenas, palyginti įvairius duomenis bei rasti veiksmingus problemų sprendimų variantus.
 
Verta pastebėti, jog pagrindinės metodikos yra naudojamos moderniame elektroniniame formate, specialiai paruoštuose interneto portaluose. Jas taip pat galima pritaikyti tarptautiniams poreikiams bei naudoti EN, RUS kalbomis.
 
Šiuo metu savo veikloje taikome:
 
DiSC

Ši metodika leidžia įvertinti tipinį žmogaus elgesį, pabrėžia vieno ar kito stiliaus privalumus bei trūkumus ir atskleidžia svarbiausius tokio elgesio efektyvumą didinančius veiksnius. Metodika leidžia įvertinti kiekvieno žmogaus elgesį (D, i, S, C) dimensijose, kurios ir sudaro elgsenos pagrindą. Kiekvienas žmogus gauna jo elgseną nusakantį profilį minėtų (D, i, S, C) dimensijų pagrindu.

Laiko valdymo profilis®

Šis profilis padeda įvertinti darbuotojo laiko valdymo stipriuosius ir silpnuosius aspektus bei suteikia galimybę nuspręsti, kaip patobulinti laiko planavimą.

Klausymo profilis®

Šis profilis leidžia nustatyti, kokius darbuotojas naudoja klausymosi būdus ir ar jie yra veiksmingi. Remiantis gaunamais tyrimo rezultatais, yra sudaroma klausymosi įgūdžių ugdymo programa, leidžianti darbuotojams praktiškai lavinti asmeninius klausymo įgūdžius jiems aktualiose situacijose.

C.A.R.E. profilis®

Šis profilis naudojamas ugdyti ir stiprinti darbuotojų komandinį darbą, dirbant darbinėse grupėse, projektinėse komandose ar tiesiog sprendžiant klausimus susirinkimo metu. Profilio pagalba galima nustatyti ar Jūsų komandoje netrūksta reikiamų komandos narių, kurie generuotų sprendimų alternatyvas, vertintų, tobulintų ar stengtųsi praktiškai įgyvendinti sprendimus.

Streso valdymo profilis®
Šis profilis padeda nustatyti pagrindinius kiekvieno žmogaus streso šaltinius tiek darbinėje, tiek asmeninėje aplinkoje. Remiantis šio tyrimo rezultatais, darbuotojai organizacijos viduje mokomi susikurti asmenines streso valdymo strategijas, atkreipiant dėmesį į specifinius, jiems stresą sukeliančius veiksnius.
Darbo lūkesčių valdymo profilis®
Darbo lūkesčių valdymo profilis leidžia sužinoti kiekvieno darbuotojo lūkesčius bei jo motyvaciją darbe. Tyrimo rezultatai naudingi sudarant metinius darbuotojų vystymo planus, tobulinant organizacijos motyvacinę sistemą, individualiai parenkant darbuotoją labiausiai motyvuojančias priemones.
360°
360° tyrimų tikslas – įvertinti darbuotojo kompetencijas, suteikiant visuminį kiekvieno individualaus asmens vaizdą kompanijos kompetencijų atžvilgiu - kaip matome patys save, kaip mus vertina vadovai, verslo partneriai, bendradarbiai. Šio tyrimo metu, naudojant specialią „TMD partners“ sukurtą interneto platformą, parengiamas atitinkamas klausimynas, vykdoma respondentų apklausa, duomenų apdorojimas bei pateikiamas grįžtamasis ryšis tiek vadovui, tiek darbuotojui. 360° tyrimo metu informacija apie konkretų žmogų gaunama iš visų šaltinių, su kuriais tiesiogiai tiriamasis susiduria savo darbe, todėl Metodas leidžia palyginti, kaip atitinka paties žmogaus savęs vertinimas su tuo, kaip jį vertina kiti.