Mokymai ir ugdymas

Patyrimo seminarai

 

pagrįsta “learning by doing” koncepcija

Sakoma, jog patirtis - pati geriausia mokytoja. Todėl ši mokymų kategorija skiriama visiems, motyvuotiems giliau pažinti save, įgyti tvirtesnio pasitikėjimo bei geresnių pasiekimų versle, darbe ir gyvenime. Tokie mokymai daro gilesnį poveikį, jų metu gauti atradimai išlieka ilgiau, stipriau veikia asmenybės vystymąsi. Išskirtinis šių seminarų bruožas yra tai, jog juose nekaupiamos naujos žinios ar įgūdžiai, o tiesiog atpalaiduojamas potencialas, tai, ką jau turime ir mokame. Tuomet įvyksta mobilizacija ir mes tiesiog...pradedame veikti!

Ištakos
Patyriminis mokymasis turbūt yra viena iš seniausių mokymosi formų. Paprastai sakant, tai - mokymasis bedarant (angl. - „learning by doing“), suteikiantis galimybę patirti mokymosi turinį. Jo pradžia laikomi 1984 m., kuomet amerikietis D. Kolbas ėmė teigti, kad naujos žinios kuriamos keičiant savo patirtį. Jis pasiūlė integracinį požiūrį į mokymąsi, kuris sujungia patyrimą, supratimą, pažinimą ir elgesį. Toks mokymosi procesas yra ciklinis, sudarytas iš konkretaus patyrimo, jo aptarimo ir įvertinimo, išvadų bei jų taikymo kasdieniniame gyvenime bei darbe.
Esmė

Dalyviai patyrimo seminarų metu yra „veikiami“ fiziškai, aktyvinamos jų emocijos ir mąstymas, tad kelios viena kitą papildančios jėgos sustiprina mokymų poveikį. Jie turi nenuspėjamumo ir gerų emocijų atspalvio, todėl informacija įsisavinama lengviau. Viso proceso metu atradimų link veda profesionalus konsultantas, padedantis pamatyti, kaip ima keistis kiekvienas žmogus arba kolektyvas.

Svarbu ir tai, kad seminarų dalyviai, atlikdami užduotis, sprendimus priima patys ir atsako už savo rezultatą, o konsultantai padeda jiems atsiskleisti. Vadinamųjų refleksijų metu dalyviai kartu su jais išsiaiškina savo pasirinktų veiksmų logiką, ieško priežasčių, kodėl nepavyko viena ar kita užduotis, atranda sprendimus.

Principai
  • orientacija ne į įgūdžius ir žinias, bet į betarpišką patyrimą;
  • naudojamas ne tik protas, bet ir emocijos, jutimai, kūnas;
  • naudojami netradiciniai metodai;
  • nėra pateikiama jokia struktūruota teorinė medžiaga;
  • pagrindinė mokymo proceso dalis skiriama bendravimui, praktikai bei patyrimui.
Metodai ir praktikos
Intensyviai naudojamos įvairios, netradicinės mokymo praktikos: kvėpavimo technikos, kūno įtampos ir atsipalaidavimo pratimai, aktyvios, dabarties momentą įprasminančios veiklos, gilesnio savo asmenybės pažinimo pratimai, įsisamonintos veiklos praktikavimas, refleksija, bioenergetiniai pratimai, meno terapija, aromaterapija ir pan.

Parengta pagal Kolb A., Kolb D., “Aš ir psichologija” (aut. T.Jasiukevičiūtė) bei “TMD partners” informaciją