Renata Misevičienė

Vadovavimo ir pardavimų valdymo srities vyr. konsultantė, akredituota ICF vadovų ir darbuotojų ugdymo ekspertė.


Renata Misevičienė - Pardavimo veiklos valdymas


Apie Renatą

Renata konsultuoja organizacijas pardavimų veiklos organizavimo ir valdymo klausimais, kuria bei įgyvendina tęstines vadovų ir darbuotojų ugdymo programas bei patyriminio ugdymo projektus, veda mokymus, leidžiančius apčiuopiamai pagerinti pardavimo rezultatus, geriau derėtis bei susitarti su klientais.

Pataria organizacijoms diegiant metines veiklos vertinimo sistemas bei kuriant  kompetencijų modelius, atliekant darbuotojų vertinimus. Ekspertė taiko aktyvius mokymo metodus bei patyriminio mokymosi idėjas,  dirba  tarptautiniuose projektuose Latvijoje, Estijoje, yra ilgą laiką vadovavusi „TMD partners” pardavimo komandai.

Daugelio veiksmingų mokymo programų iniciatorė bei bendraautorė: “Įtaigus bendravimas ar kalbėjimas naudojant NLP", Į”žvalgūs pardavimai”, “Pardavimai pažengusiems”, “Efektyvus pranešimų ruošimas ir prezentavimas", “Mediatorių gebėjimų ugdymas” ir pan.

Renata yra ICF (International Coach Federation) akredituota vadovų ir darbuotojų ugdymo ekspertė, licencijuota (The Society of NLP) neurolingvistinio programavimo meistrė, Sertifikuota DiSC konsultantė, baigusi Europos Geštalto Terapijos asociacijos Geštalto terapijos metodų taikymo darbe su grupėmis programą.


Ekspertinės sritys

Vadovų ir darbuotojų ugdymas (coaching), pardavimo veiklos planavimas ir valdymas, įtakos strategijos, efektyvus pranešimų ruošimas ir prezentavimas, derybų menas.

„Kad uždegtum, visų pirma pats turi degti tuo jausmu. Kad pravirkdytum, visų pirma ašaros turi tekėti pačiam. Kad įtikintum, visų pirma pats turi tikėti”. Winston Churchill