Strateginis vadovavimas
ir efektyvus veiklos valdymas

2020.10.20 - 21, Vilnius

Kodėl verta dalyvauti?

 • Dalyviai turi galimybę kritiškai pažvelgti į savo vadovaujamo padalinio veiklą.

 • Mokymo metu dalyviai gauna platesnį požiūrį kuo skiriasi vadovavimas nuo lyderystės. Aiškios mokymo struktūros pagalba atskleidžiama vadybos svarba kiekvieno vadovo darbe.

 • Vadovai gauna žinių, praktinių įrankių ir galimybę visa tai išbandyti praktiškai mokymo metu.

 • Kiekvienas dalyvis atranda savo individualias vadovavimo spragas ir susidaro konkretų veiksmų planą, kaip pasiekti geresnių rezultatų.

 • Mokymas padeda vadovams suvokti savo vertę, svarbą ir atsakomybę siekiant nustatytų tikslų.

Ko išmoksite? Programa glaustai
 • Strateginis planavimas ir jo naudos. Strateginio planavimo taikymas padalinyje: kur esame dabar? Kur norime patekti? Kaip mums ten patekti? SWOT analizė (arba jos dalis). Padalinio tikslų suderinamumas su organizacijos strategija. Padalinio strateginių tikslų planavimo įrankiai. Kaip dažnai reikia tikrintis ar išsikelti ilgalaikiai tikslai vis dar aktualūs?

 • Veiklos tikslų lygiai ir tikslų rūšys, jų nustatymo šaltiniai. Kaip tikslų iškėlimas darbuotojams veikia jų motyvacija? Kokybiniai ir kiekybiniai darbo tikslai, jų nustatymas ir suformulavimas taikant SMART principą. Padalinio tikslo išskaidymas grupėms/specialistams. Naudojami tikslų pasiekimo lygiai ir jų formulavimas. 

 • Kokia komandos struktūra užtikrintų efektyvų veiklos modelį ir nesukurtų papildomų kliūčių užsibrėžtiems rezultatams siekti? Kokius veiklos rezultatus ir kam darbuotojas ar darbuotojų grupė turi atsiskaityti? Už ką kiekvienas darbuotojas ar darbuotojų grupė yra atsakinga? Atsakomybių dubliavimasis. Komunikacija. Susitarimai, taisyklės kokiu būdu, kokia informacija ir kokiu dažnumu yra komunikuojama.

 • Planavimas, organizavimas, delegavimas, veiklos vykdymas ir kontrolė - rutininiai procesai, už kuriuos yra  atsakingas komandos vadovas.

 • Darbuotojų motyvacija ir sistema motyvacijai išlaikyti. Svarbiausi reikalavimai motyvavimo sistemai. Kokią motyvavimo sistemą norime turėti?

 • Susirinkimų tikslai, dalyviai, temos / dienotvarkės ir trukmės. Susirinkimų vedimo technikos ir įgūdžiai: kaip teisingai pristatyti rezultatus, suteikti grįžtamąjį ryšį komandai, kaip įtraukti dalyvius, kaip valdyti diskusijas?

TMD: kitaip ir geriau
 • Konsultantų rinkoje TMD ekspertai išsiskiria ypatingai aukšta kompetencija, atsakingu požiūriu į darbą ir geriausiomis savo srities žiniomis, gebėjimu jas pritaikyti. Jų paslaugos paklausios ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse, Rusijoje, vykdome projektus Kazachstane, Gruzijoje, Skandinavijos šalyse ir kt.

 • Naudojamos veiksmingos ir validuotos mokymo metodikos, taikomi Harvard, INSEAD ir kitų žymiausių verslo mokyklų modeliai, naudojami naujausi pasaulinių konsultacinių bendrovių (Accenture, McKinsey) tyrimų duomenys bei integruojama užsienio partnerių patirtis.

 • Naujausių IT pasiekimų taikymas optimizuojant mokymo procesus, pvz.: grįžtamojo ryšio apklausos mokymuose vyksta realiuoju laiku, tyrimai atliekami naudojant interneto platformas ir kt.

 • Stipri orientacija į individualias kliento situacijas ir poreikius, programų adaptavimas, atsakingas pasiruošimas mokymams ir lankstumas įgyvendinant projektus.

 • Klientų nuomone, „TMD - tai kūrybinga, veikli, aukštų standartų profesionalų komanda. Jie mums - geriausi!”
Freddie The Coach

Visa išsami info apie tai, kaip veikia Freddie, Jums bus pateikta mokymams pasibaigus, o kol kas žinokite, jog mūsų virtualusis asistentas: 

 • Padeda mokymų dalyviams nusistatyti aiškius tobulėjimo tikslus bei susidaryti veiksmų planą jiems pasiekti.
 • Bendrauja su Jumis asmeniškai (LT, EN) ir stebi individualų veiksmų progresą.
 • Įtraukia vadovus bei kolegas, kad, esant poreikiui, jie taip pat galėtų prisidėti prie Jūsų ugdymo.
 • Nereikalauja jokio papildomo administravimo, įrankių ar IT žinių.

Registracija

  Rūta Stankiutė-Pauliukaitė, Pardavimo vadovė
+370 616 20069 | ruta.pauliukaite@tmd.lt

Mokymą veda

Jūratė Vaičikonė Vadovavimo, lyderystės bei personalo srities konsultantė ir praktikė

Kaina:

€645 (be PVM)

Faktai

15 metų TMD patirtis
11 000 + mokymo dienų
100 000 + mokymų dalyvių