Mokymai ir ugdymas

Vidiniai mokymai

 
„TMD partners” organizuoja vidinius mokymus nepriklausomai nuo organizacijos dydžio ar veiklos srities. Tai puiki mokymo forma lavinti darbuotojų įgūdžius, gilinti žinias bei motyvuoti efektyvesniam darbui.
 
Vidinių mokymų privalumai
 • Tarpusavyje pažįstama dalyvių komanda, todėl laisvesnis bendravimas, gyvesnės diskusijos, atviresnis probleminių situacijų nagrinėjimas;
 • Mokymo programa paruošiama atsižvelgiant į konkrečios kompanijos poreikius bei mokymams keliamus tikslus;
 • Esant poreikiui, atliekamas mokymų poreikio tyrimas įmonėje ir pasiūlomi reikalingiausi mokymai
 • Visi mokyme dalyvaujantys žmonės praeina tuos pačius konkrečios srities žingsnius, tad po mokymo jiems yra lengviau suvokti ir paaiškinti vienas ar kitas situacijas. Jie visi kalba „ta pačia kalba“.
 • Konkrečių darbo situacijų sprendimas, nes mokymo metu yra aptariamos ir nagrinėjamos konkrečios kompanijos problemos bei iškylančios sudėtingesnės situacijos;
 • Lavinamos bendros kompanijos žmogiškųjų išteklių žinios ir įgūdžiai, o ne tik atskirų žmonių kompetencijos.
 • Nagrinėjamos situacijos aktualios tik tai kompanijai, o ne "hipotetiniai" pavyzdžiai.
Vidinių mokymų tikslai ir nauda
 • Mokymo programos sudaromos remiantis konkrečios įmonės veiklos specifika ir realiu mokymo poreikiu;
 • Vidiniai mokymai realizuojami keturiais etapais, pradedant mokymo poreikių nustatymu ir baigiant mokymo efektyvumo įvertinimu;
 • Prieš atliekant mokymus, išsiaiškinami realūs mokymosi poreikiai - atliekami išsamūs tyrimai,  siekiant suformuoti organizacijos visuminį vaizdą ir pasiūlyti sprendimus, kurie labiausiai atitinka visos organizacijos konkrečią situaciją bei vystymosi prioritetus;
 • Po mokymų organizuojamos grįžtamojo ryšio sesijos, teikiamos rekomendacijos vadovams bei aptariama kaip bus vertinamas mokymo efektyvumas;
 • Toks proceso organizavimas yra pats efektyviausias mokymus užsakančios organizacijos požiūriu – kadangi mokymo paslaugos teikiamos remiantis  organizacijos situacijos įvertinimu, atsižvelgiant į dabartinę situaciją bei vystymosi prioritetus, remiantis šia informacija teikiami tęstiniai, kompleksiniai mokymo paslaugų sprendimai.